Chráníme Vaše osobní údaje

Tímto vyhodnocujeme rizika spojená se zpracováním osobních údajů, přijímáme opatření k minimalizaci těchto rizik a seznamujeme dotčené osoby o zásadách zpracování osobních údajů dle nařízení GDPR.

ANO Máme osobní údaje* zaměstnanců, dodavatelů a/nebo zákazníků (*jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon a další nezbytné osobní údaje)
ANO Máme pouze osobní údaje potřebné pro podnikání
ANO Nepotřebné osobní údaje mažeme
ANO Nositele osobních údajů seznamujeme, že zpracováváme jejich osobní údaje a můžou žádat o jejich opravu, výmaz, či podat námitku proti jejich zpracování, nespokojení se můžou obrátit na dozorový orgán Úřad pro ochranu osobních údajů e-mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
ANO Máme pouze běžné osobní údaje, které nikoho nemohou poškodit
ANO Nemáme citlivé osobní údaje**, které mohou někoho poškodit (**např. zdravotní záznamy)
ANO Nemáme velké množství osobních údajů*** ani je nezpracováváme automaticky, či strojově (* nemáme víc jak 100 tisíc záznamů s osobními údaji ani je nesbíráme strojově na internetu)
ANO Máme osobní údaje chráněné před neoprávněným přístupem třetích stran
ANO Předáváme osobní údaje pouze zaměstnancům a dodavatelům zavázaných mlčenlivostí
ANO Máme osobní údaje v počítači a v telefonu chráněné heslem
ANO Máme osobní údaje v zamčené místnosti
ANO Máme důležitě dokumenty s osobními údaji v zamčené skříni (pracovní smlouvy apod.)
ANO Máme osobní údaje pouze pro svoje podnikání (plnění smluv, objednávek apod.)
ANO Máme osobní údaje pro plnění zákonných povinností (vedení účetnictví, mezd apod.)
ANO Máme osobní údaje pro ochranu svých zájmů (soudní/správní/jiné řízení apod.)
ANO Nikomu neoprávněnému nezpřístupňujeme osobní údaje
ANO Nikomu neposíláme nevyžádanou poštu
ANO Zaměstnanci ví, že musí chránit osobní údaje a ze zákona dodržují mlčenlivost
ANO Zaměstnanci ví, že osobní údaje nesmí zpřístupňovat neoprávněným osobám
ANO Dodavatelé vědí, že musí chránit osobní údaje a jsou vázáni mlčenlivostí
ANO Dodavatelé vědí, že osobní údaje nesmí zpřístupňovat neoprávněným osobám

Odpovědi ANO znamenají, že principálně vše děláme v souladu s nařízením GDPR.

Pokud ne, učiníme vždy opatření potřebná k odpovědi ANO, pak máme opět vše v pořádku.